Månadens problem
april 2011

 
Fortsättning följer ...
 
Lätt:

4    8    6

6    2    4

8    6    7


9    7    ?

 
Medel:

1    2    4    8    16    122    442   
?

 
Svår:

5    41    149    329    
?

Du kan skicka din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt