Månadens problem
april 2010

 
Tänker du fel i hastigheten?
Lätt: En kuggfråga
Vi har fem kugghjul i en rad, där kugghjul ett påverkar kugghjul två, kugghjul två påverkar kugghjul tre osv.
Kugghjul två har dubbelt så stor diameter som var och en av de övriga kugghjulen.
Hur mycket snabbare kommer det sista kugghjulet att rotera jämfört med det första kugghjulet?
Medel: Medelhastighet
Lukas cyklar från Eksjö till Nässjö (20 km) på en timme.
På hemvägen har han medvind. Dessutom ligger Nässjö nästan 100 m högre än Eksjö.
Därför är hans hastighet högre nu (30 km/h).
Vilken medelhastighet håller han på ToR-resan Eksjö - Nässjö?
Anm.:
Nässjö är Sveriges tredje högst belägna stad efter Kiruna och Östersund.
Svår:
Amanda och Hanna ska cykla från Eksjö till Mariannelund, en sträcka på 40 km. De håller samma fart men startar inte samtidigt.
Efter 24 km körning ringer det i Amandas mobil. Det är Hanna, som berättar hur långt hon har hunnit och frågar var Amanda befinner sig.
Amanda svarar: Jag har kört dubbelt så långt som du hade gjort, när jag hade kört lika långt som du har gjort nu.
Amanda fortsätter att hålla samma fart, men Hanna bestämmer sig för att försöka hinna fram till  Mariannelund vid samma tidpunkt som Amanda gör det.
Med hur många procent måste Hanna öka sin fart?
 
Ännu lite svårare:
På Ränneslätt bildar tre stigar en rätvinklig triangel (se figur). Två personer med hastigheterna 6,9 km/h och 7,1 km/h startar i den räta vinkelns spets och joggar sedan längs var sin katet för att sedan vika in på hypotenusan.
Då de möts mitt på hypotenusan, har de joggat sammanlagt 700 m.
Beräkna triangelns sidor.

Du kan skicka din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt