Månadens problem
april 2005


                                                                  fig. 1
Seglarna
 
Maria och Emma (med familjer) är ute och seglar med var sin segelbåt och befinner sig 25 km från varandra (se fig. 1). Emma seglar rakt österut med hastigheten 15 km/h.
Maria bestämmer sig för att hinna ikapp Emma så snabbt som möjligt.
a) Efter hur lång tid har Maria hunnit ikapp Emma, om hennes båt håller hastigheten 24 km/h?
b) Vilken kurs ska Maria hålla?
Anm.: Med kurs menas vinkeln (v) mellan nord-sydlinjen och ett fartygs rörelseriktning (se fig. 2)

                                          rörelseriktning
                                                                  fig. 2

Stellan K. har hittat rätt lösning!

 Lösning     Tillbaka till Klurigt