Skapad av John Langdon

Om du koncentrerar dig på de vita partierna, kan du läsa texten Optical.
Om du istället fokuserar på den övriga delen av bilden framträder ordet
Illusion.

Tillbaka