Uppgift:
Det gäller för dig att med all din koncentration försöka hypnotisera cirklarna så att de först snurrar medurs och sedan moturs.

Tillbaka