Är linje A eller B en fortsättning på den räta linjen C?
Använd "ögonmåttet" och kontrollera sedan med linjal!

Tillbaka