Rätvinklig triangel

Den rätvinkliga triangeln  har omkretsen 60 cm.
(Se figur)
Vidare gäller att a2 + b2 + c2 = 1352

Beräkna triangelns sidor.

Du kan skicka din lösning till alf@mathpuzzle.se
Pelle Pels, Christer Ernlund och  Staffan Rösby har löst uppgiften.

                                       Lösning  Tillbaka till Klurigt

 

.