Full tank?

Kalle Karlsson har toaletten i sin sommarstuga ansluten till en tank med volymen 3 m3.
Tanken är en liggande cylinder, där basytans diameter är 1,10 m.
Kalle kontrollerar vätskedjupet i tanken med hjälp av en mätsticka.
a) Hur stor vätskevolym fattas för att tanken ska vara full, om vätskedjupet är 89 cm?
b) Utnyttja ett kalkylprogram, för att avläsa vätskevolymen vid ett godtyckligt vätskedjup (hela cm).
 

                  Lösning a-uppg.   Lösning b-uppg.         Tillbaka