Hästar i kvadrat (lösning)
Frågan är om alla hästar är belåtna med en så orättvis fördelning av utrymmet. :) 

Vad blir förhållandet mellan de olika utrymmena?

Svar: gult : blått : grönt =
          1   :    2   :   4
      
     

 


Tiilbaka