Månadens problem
juli 2021
(lösning)

omkretsarna 

Svar: Sammanlagda omkretsen är
12 cm 37,7 cm
Lösning:
Summan av cirklarnas diametrar = triangelns höjd.
Höjden (h) beräknas med Pythagoras sats: h2 + 52 = 132
h = 12
Cirklarnas diameter är d1, d2, ...dn
Formeln för cirkelns omkrets är . d
Den sammanlagda omkretsen är . d1 + . d
2 + . d3 + ... + . dn = . (d1 + d2 + ... + dn) = . tringelns höjd =
12 cm 37,7 cm
 

primtalen

a)
Svar: 1/15
Lösning:
Två primtal kan väljas bland tio primtal enligt formeln = 45
Summan kan bli 24 på 3 olika sätt: 5 + 19, 7 + 17, 11 +13
Sannolikhet: 3/45 = 1/15
b)
Svar: 1/5
Lösning:
Om det ena primtalet är 3, är produkten av två primtal jämnt delbar med 3.
Det kan bildas 45 par av primtal enligt formeln = 45.
Det ena primtalet är alltså 3. Det andra primtalet kan då väljas på 9 sätt.
Sannolikhet: 9/45 = 1/5  
 

 hundrametersloppet 

Svar:
a)
Amanda kommer först i mål. I lopp 1 är hon 5 m före Sara i mål.
    I nästa lopp springer de en längre sträcka. Det gynnar Amanda som har den
    högre hastigheten. Skillnaden i löpsträcka blir därför större än 5 m, dvs. Amanda
    vinner.
b)
Svar:
0,25 m
Lösning:
Lopp 1:
När Amanda har sprungit 100 m, har Sara sprungit 95 m.
Det betyder att förhållandet mellan Saras och Amandas hastigheter är
95:100 = 19:20.
Lopp 2:
När Amanda har sprungit 100 m, har Sara sprungit 95 m, dvs. då är de helt jämsides.
När Amanda springer återstående 5 m, springer Sara 19 . 5/20 m = 4,75 m
Avståndet mellan dem, när Amanda går i mål är 5 m - 4,75 m = 0,25 m
 

 cylindern

Svar:

Lösning:
Cylinderns radie och höjd är r resp. h
Pythagoras sats på den gula triangeln ger
r2 + (h/2)2 = R2
    
   (1)
Cylinderns volym:

Sätt in detta värde på h i ekv. (1)

 

  summan

Svar: 18
Lösning:
ab + cd = 38 (1)
ac + bd = 34 (2)
ad + bc = 43 (3)
Addera (2) och (3) ledvis
ac + bd + ad + bc = 34 + 43
a(c + d) + b(c + d) = 77
       (a + b)(c + d) = 77
Faktorn (a + b) eller faktorn (c + d) kan inte vara lika med 1.
Då måste den ena faktorn var 7 och den andra 11. (7 * 11 = 77)

Då är a + b + c + d = 7 + 11 = 18
Anm.:
2 5 7 4 a, b, c och d kan anta värden 2, 4, 5 och 7
i fyra olika varianter.
 
5 2 4 7
4 7 5 2
7 4 2 5

 

Tillbaka