Månadens problem
juli 2020
(lösning)

udda tal 

Svar: Högst sju udda tal
        I figuren till höger finns en lösning.

 

Kodlåset

Svar: Koden kan väljas på 13 sätt
Lösning:
 
Kod Antal sätt med permutation
1224444 6
1666666 2
2255555 2
3334444 2
7777777 1
Summa 13
 

fyrhörningen 

Svar: Fyrhörningens area är 7/32 av rektangelns area
Lösning:
Antag att rektangelns sidor är b och h.
Höjderna i deltrianglarna beräknas med likformighet.
Exempel: Höjden i den blå triangeln är hälften av höjden i rektangeln, eftersom
M2 är mittpunkt på sträckan AM1.    
Arean av den röda triangeln = arean av den blå triangeln:
bh/4
Arean av den gröna triangeln: 3bh/16
Arean av den violetta triangeln: 3bh/32
Arean av den gula fyrhörningen: bh - bh/4 - bh/4 - 3bh/16 - 3bh/32 = 7bh/32
 

kvadraten

a)
Svar:
Kvadratens sida är
5 cm
Lösning:
Förläng sträckan DE till punkten G, så att BFEG blir en rektangel.
Då är BG = 1 cm och DG = 7 cm

Kvadratens diagonal BD  beräknas med Pythagoras sats på triangeln BDG.
(BD)2 = 72 + 12
(BD)2 = 50
BD = cm
Kvadratens sida är
 
b)
Svar:
Den gula arean är 11 cm2
Lösning:
Antag att sträckan GH är
x cm.
Triangeln CDH är likformig med triangeln BGH.
Sträckan CD är 5 gånger så lång som sträckan BG.
Då är sträckan CH också
5 gånger så lång som sträckan GH, dvs. 5x cm.
Med hjälp av Pythagoras sats på triangeln BGH får vi att sträckan BH är
Sträckan BC ger ekvationen

 

En vann, 95 försvann 

Svar: Personen sade talet 65 i den första omgången.
Lösning:
Efter varje omgång försvinner hälften av medlemmarna så länge det finns ett jämnt antal medlemmar kvar. Efter omgång 1 återstår 48 medlemmar, det är de som sade tal som är kongruenta med 1 modulus 2. Efter omgång 2 återstår 24 medlemmar, de som i omgång 1 sade tal som är kongruenta med 1 modulus 4. Efter omgång 3 återstår 12 medlemmar, de som i omgång 1 sade tal som är kongruenta med 1 modulus 8. Efter omgång 4 återstår 6 medlemmar, de som i omgång 1 sade tal som är kongruenta med 1 modulus 16. Efter omgång 5 återstår 3 medlemmar, de som i omgång 1 sade tal som är kongruenta med 32 modulus 1, dvs. 1, 33 och 65. Därefter kommer medlemmarna som i omgång 1 sade 33 respektive 1 att försvinna. Kvar blir den som startade med 65.
 
Extrauppgift:
Svar:
Den som börjar räkna i omgång 1 är säker på att vara kvar till slut, om antalet deltagare är 2n i första omgången (n = 1, 2 , 3...)
 

 

Tillbaka