Månadens problem
januari 2019
(lösning)

Uppg. 1: 
Svar: P = 1
Uppg. 2: 
Svar:
Bertil får 260 kr
Lösning:
När Adam  har fått sin del, får Bertil 60 kr plus en tredjedel av återstoden (x).
Cecilia får resten (400 kr), dvs. två tredjedelar av x 
Ekv.: 2x/3 = 400
            x = 600
Bertil får 60 kr + x/3 kr = 60 + 600/3 kr = 260 kr
 

Uppg. 3:


Svar:
Lösning:
Pythagoras sats på den gula triangeln ger
x2 + 12 = 32
x = ±
 Sidan BC (rektangelns bas) är cm

Uppg. 4:
Bevis:

I de tre färgade trianglarna är motsvarande vinklar lika stora.
Därför är trianglarna likformiga.
Likformighet för den svarta och blå triangeln ger:

,

 

  Tillbaka