Var bor Hanna, Jessica och Kristina?
Lätt:
Svar: Hanna finns på mittpunktsnormalen till sträckan mellan kyrkan och Folkets hus.
Lösning:
Alla punkter på mittpunktsnormalen ligger lika långt från sträckans ändpunkter.
 

Medel:
Svar:
Jessicas hus finns på cirkelbågen till cirkeln med sträckan kyrkan - Folkets Hus som diameter.


Lösning:
Rita en cirkel med sträckan kyrkan - Folkets Hus som diameter.
Eftersom periferivinkeln (randvinkeln) på en halvcirkelbåge är rät, kommer Jessicas hus att ligga på cirkelbågen.
 
Svår:
Svar: Kristinas hus finns på cirkelbågen. Se fig. nedan.
Bevis:
Cirkeln placeras så att avstånden från medelpunkten till kyrkan, Kristina och Folkets Hus förhåller sig som 1:2:4. Vidare gäller att radien = avståndet från medelpunkten till Kristinas hus.
Triangeln OCA är likformig med triangeln OAB.
Ekv.: a/2a=x/y dvs. y = 2x  V.S.B.
Anm.: Påståendet att Kristinas hus finns på cirkelbågen gäller även om Kristinas hus, kyrkan och Folkets Hus ligger på en rät linje.

 Tillbaka