Månadens problem
april 20
21 (lösning)

 snittet

Svar: 

ett tresiffrigt tal

Svar: Endast det tresiffriga talet 625 uppfyller villkoret.
Staffan R.:s lösning:
Det tal som bildas av de två sista siffrorna måste ha slutsiffran 1, 5 eller 6 och vara mindre än 32. Pröva med 11, 21, 31, 15, 25 och 26. Endast 25 duger. Kvadraten på 25 är 625. Enda talet är 625.

 

rektangeln

Svar:  
Lösning:
M1 är mittpunkt på sträckan EH och M2 är mittpunkt på sträckan FG.
FM2 = M2G = x (se figur)
Sträckan AM2 = DM1
Ekv.:
6 + x = 10 + 16/2
     x = 12

Sträckan AB =
( 6 + 12 + 12 + 4) cm = 34 cm
 

 guldtackorna

Svar: 52 guldtackor 
Lösning:
De 24 lättaste guldtackorna hade en genomsnittlig vikt av 45/24 % = 1,875 % av den totala vikten.
De 13 tyngsta guldtackorna hade en genomsnittlig vikt av 26/13 % = 2 % av den totala vikten.
Övriga guldtackor har en genomsnittlig vikt (v) som uppfyller villkoret
1,875 % < v < 2 % av den totala vikten.
Vikten av övriga guldtackor motsvarar 100 % - 45 % - 26 % = 29 % av den totala vikten.
Antalet övriga guldtackor
> 14 (Eftersom 29 %/14 > 2 %)
15: 29 %/15 ≈ 1,93 %   Uppfyller villkoret 1,875 % < v < 2 %
16: 29 %/16 ≈ 1,81 %   Uppfyller inte villkoret 1,875 % < v < 2 %
Abdullah har 24 + 13 + 15 = 52 guldtackor 
 

joggingturen

Svar: 1000 m  
Lösning:
 
 

Problemet kan lösas genom derivering, men det ger jobbiga uträkningar.

Kan det vara så att man valde enkla värden när man konstruerade uppgiften?
Låt oss testa lite:
Eftersom hastigheten är högst på ängsmarken, måste det vara gynnsammast om professor Kalkyl når den plöjda marken till höger om diagonalen AC.
Om han springer längs hypotenusan i en egyptisk triangel både på ängen och
den plöjda marken, blir sträckan 500 m + 500 m = 1000 m. Kan det stämma?
I så fall är x = 400
Genom prövning eller genom derivering och lösning av f '(x) = 0 online, finner vi att x = 400 är en lösning till f ' (x) = 0
Genom att studera f(x) inser man att x = 400 ger en minimipunkt.

 
Staffan R: har ett intressant förslag till lösning:
 
För att på kortaste tid ta sig fram måste Kalkyl springa som om han vore en ljusstråle i de två medierna.

Han skulle alltså springa 1000 m på 291,67 s.
Om han skulle springa diagonalt, skulle sträckan bli 989,95 m och tiden 294,63 s.
Tiden y för professor Kalkyl blir

Man kan visa, efter jobbig derivering, att y har ett minimum
för x = 400

        Tillbaka