Något i hästväg? (Lösning)

Svar: Två hästar, 11 kor och 23 hönor

Lösning:
Ett primtal är ett heltal större än 1 som bara är delbart med 1 och sig självt:
2, 3, 5, 7 , 11, 13 ,17, 19, 23, 29 ....

Antag att det fanns x hästar, y kor och z hönor.
Ekvation
y(x + y) = 120 + z (1)
Låt oss undersöka följande alternativ:
1) x ≠ 2 y ≠ 2
    Då är y(x + y) ett jämnt tal. I så fall är 120 + z ett jämnt tal. Enda möjligheten
    är då att z = 2. Men svaret i högra ledet (122) kan bara delas upp som 2 . 61 
    (eftersom båda faktorerna måste vara större än 1).
    Då är y = 2, men det dels strider antagandet att y ≠ 2 och dels att
    x, y och z är olika primtal.
2) y = 2
    Då är y(x + y) ett jämnt tal. I så fall är 120 + z ett jämnt tal. Enda möjligheten
    är då att z = 2. Det duger inte eftersom x, y och z är olika primtal.
3) x = 2
    Då är y(x + y) ett udda tal
    Ekvation (1) kan då skrivas y(2 + y) = 120 + z
                                         y
2 + 2y - 120 = z   
    Beräkna nollställen till V. L.:    y
2 + 2y - 120 = 0 ger  y1 = 10 och y2 = - 12
    dvs. ( y - 10)(y + 12) = z
    Eftersom z är ett primtal måste den första parentesen vara lika med 1 och den
    andra parentesen vara lika med z.
    Då är y = 11 och z = 11 + 12 = 23

Tillbaka