Kathy´s age (lösning)

Svar: 58 år
Lösning:
Score betyder tjog.
Antag att Kathys ålder var x år, när hon första gången läste upp versen.
Ekv.:
(5 . 7 + 7 . 3 + x) - (6 . 9 +4)= 2x - 20

x= 18

Sedan har hon under ytterligare 2 . 20 år läst upp samma vers.
Hennes nuvarande ålder är (18 + 40) år = 58 år

"Five times seven and seven times three
Add to my age and it will be
As far above  six nines and four
As twice my years exceeds a score"