Snabbare än miniräknaren!

Det här är en lämplig uppgift, om man som lärare vill imponera på sina elever.
1. Be fyra elever skriva upp var sitt sexsiffrigt tal på tavlan.
Talen ska skrivas under varandra.
2. Under dessa tal skriver en femte elev ett sexsiffrigt tal, där ingen siffra är större än 5.
3. Nu är det lärarens tur att snabbt skriva fyra sexsiffriga tal under de föregående talen.
4. Ytterligare en elev får nu skriva ett sexsiffrigt tal. Den här gången får ingen siffra vara större än 4.
5. Nu är det dags för utmaningen!
Vem räknar snabbast ut summan av dessa tio tal, du eller eleverna?
Eleverna får använda miniräknare.
6. Förmodligen är eleverna chanslösa, eftersom du bör vara klar med svaret efter  15-20 s.

Lösning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösning

Det här tricket bygger på att du väljer dina tal, så att summan av de fyra första elevernas tal tillsammans med dina tal blir 4 . 1 000 000.
Därför kan du snabbt skriva svaret, som är 4 000 000 + tal nr 5 + tal nr 10

Ex.:
  4 3 7 5 2 6 De fyra första elevernas tal
  6 2 9 1 3 7
  4 8 5 5 3 1
  9 0 7 5 2 4
  3 2 5 5 4 2 Den femte elevens tal, där ingen siffra är  större än 5.
  5 6 2 4 7 4 Dina fyra tal:
Ditt första tal ska tillsammans med det första elevtalet bli
1 000 000.
Gör så här: Summan av elevens siffra och din siffra ska vara 9 utom i kolumnen längst till höger, där summan ska vara 10.
Fortsätt sedan med resterande tre tal. 
  3 7 0 8 6 3
  5 1 4 4 6 9
  0 9 2 4 7 6
  4 2 1 0 4 3 Den sista elevens tal, där ingen siffra är större än 4.
4 7 4 6 5 8 5 Börja med siffran 4 (från 4 000 000).
Lägg därefter ihop tal nr 5 och tal nr 10.

Tillbaka