K  l  u  r  i  g  t

Världsrekord

Antal korrekta decimaler:
1 241 100 000 000  (
»1,2.1012)   
Kanada, Ushio and Kuroda (december 2002)
Beräkningen gjordes på Hitachi SR8000 supercomputer och tog drygt 600 timmar.

Ett par tidigare milstolpar:

1947 D. F. Ferguson beräknade med en bordsräknare 808 decimaler. Beräkningen tog ett år!
1949 Datamaskinen ENIAC beräknade 2037 decimaler på 70 timmar.

Antal memorerade decimaler:

42 195 (februari 1995, japanen Hiroyuki Goto)
Det tog drygt nio timmar att räkna upp alla dessa decimaler.

Anm.:
83 431 är ett ännu inte godkänt rekord satt av Akira Haraguchi, en 59-årig japan. Rekordförsöket startade den 1/7 2005 och avslutades dagen därpå.