originalet

Professor Kalkyls första matematiklärare var ett gammalt original, magister Rask.

Tyst i klassen! ropade magister Rask och slog pekpinnen så hårt i katedern, att den gick i tre delar. 
Märkligt, muttrade magister Rask. Idag ska vi syssla med trianglar och så fixar jag demonstrationsmateriel på det här sättet. De tre delarna går ju faktiskt att sätta ihop till en triangel!
Hur stor var sannolikheten att de tre delarna bildade sidor i en triangel, om man antar att delarnas längd var helt slumpmässiga?

 

Lösning       Tillbaka