Hästar i kvadrat
Hästar i kvadrat
På en inhägnad, kvadratformig äng finns det nio hästar.
Hästar är visserligen flockdjur, men så här många hästar på så liten yta skapar irratation.
Därför behöver man skilja hästarna åt.
Ägaren delar upp ängen i nio inhägnade områden genom att sätta upp stängsel i form av två nya kvadrater.
Hur bar ägaren sig åt?

 Pelle Pels och Staffan Rösby har löst uppgiften!

                                  Lösning                       Tillbaka