Kvadraterna

 

Omkretsen av två olika stora kvadrater är sammanlagt 24 cm.
a) Finns det några kvadrater med heltalssidor som      
uppfyller det här villkoret?
b) Kan kvadraternas sammanlagda area vara 17 cm2?

Skicka din lösning till mig 

Lösning
     Tillbaka till Klurigt