Den optiska telegrafen i Furusund

Den optiska telegrafen i Furusund, som var klar 1837, bygger på det binära systemet.
(En snabbkurs för att lära sig det binära systemet finns här.)

På bilden syns 10 luckor, som kan ställas i två lägen, vågrätt eller lodrätt.
Funktionen av den översta luckan väntar vi med så länge.
För de nio andra luckorna gäller:
Lodrätt läge = (det binära talet) 1
Vågrätt läge = 0

I fig. nedan finns de nio luckorna avbildade.
Luckorna längst till höger står i lodrätt läge.
Det betyder att var och en av dessa tre luckor representerar det binära talet 1.
(Den översta luckan motsvarar entalssiffran.)
Det binära talet 111 betyder som bekant
1 + 2 + 4 = 7 i vårt tiosystem.

    1
    2
    4
 

Nu ska vi titta närmare på hur kodsystemet fungerar.
Vi summerar värdet av de binära ettorna i varje kolumn, men räknar inte med den översta luckan i den mellersta kolumnen.

        
3                4              5
De nio luckorna ger koden 345. När den översta luckan i den mellersta kolumnen står i lodrätt läge (som i det här fallet) får man en ny kod. Denna kod börjar alltid med A följt av det tal, som de nio luckorna motsvarade. I det här fallet blir koden alltså A345.
 
Totalt kan man med hjälp av denna telegraf visa 1024 koder.
Det inser man med följande resonemang:
I varje kolumn kan man visa talen 0 - 7, dvs. 8 olika alternativ.
8 . 8 . 8 = 512
Men med den översta luckan i lodrätt läge får vi för varje kod ytterligare ett alternativ. 2 . 512 = 1024
Eller annorlunda uttryckt: 10 luckor som kan ställas i två lägen ger
210 = 1024 kombinationer.

Uppgift:
Vid samtal med Polhem och Swedenborg föreslog Karl XII ett annat talsystem än vårt tiosystem.
Vilken bas (8, 16 eller 64) föreslog han för det nya talsystemet?

Svaret får du med hjälp av den kod, som den optiska telegrafen (nedan) ger.

Kuriosa
 • Optisk telegraf i form av vårdkasar eller flaggor/facklor fanns långt tidigare.
 • En optisk telegraf med semaforliknande vingar användes i Frankrike 1794.
 • Redan 1794 hade svensken Abraham Niclas Edelcrantz utvecklat ett  digitalt system med  luckor, som var betydligt snabbare än det franska systemet.
  Den 1 november 1794 skickades ett telegram på Gustav IV Adolfs födelsedag från Kungliga slottet i Stockholm till Drottningholm (en relästation fanns på ett berg i närheten av Stora Essingen.):
  Att hälsningen av Svea folk
  Vars kärlek gör sin konungs ära
  I dag fram till hans hjärta bära
  Skall helga denna nya tolk
 • Napoleon använde sig i krig av en mobil optisk telegraf med semaforer.
  Tack vara den kunde han samordna sina styrkor bättre än någon annan armé.
 • När den optiska telegrafen var fullt utbyggd mellan Stockholm och Gävle tog det ca en halvtimme att skicka ett meddelande.
  Med ordonnans tog det 2 dygn!
 • För att den optiska telegrafen skulle fungera krävdes det att
  1)  närmaste relästation var inom synhåll.
  2) man använde kikare.
  3) det var god sikt (dagtid utan dimma eller snöfall).
  4) man hade ständig uppsikt.
 • Den som inte var uppmärksam bestraffades hårt. Därför hade telegrafisterna en inofficiell kod, som betydde: Se upp! Inspektören kommer.
 • I "Greven av Monte Cristo" finns en episod där hjälten mutar en telegrafoperatör att sända ett falskt meddelande. Detta leder till att en av hans fiender gör felaktiga dispositioner på börsen och blir ruinerad.

Anm.:
När den elektriska telegrafen och telefonen kom, kunde den optiska telegrafen inte längre konkurrera. Den sista optiska telegraflinjen i Sverige (mellan Göteborg och Vinga) upphörde 1871.

En kombinerad föreläsning och workshop presenteras i denna PowerPoint-presentation.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Svar: Koden blir 257, dvs. Karl XII föreslog ett talsystem med basen 64.
Både Polhem och Swedenborg gjorde tummen ner för förslaget.
En nackdel är ju att man med detta talsystem behöver 64 symboler för att kunna visa de 64 siffror som krävs. (jfr siffrorna 0 och 1 i det binära systemet och siffrorna 0-9 i vårt tiosystem).
En annan nackdel är naturligtvis, att Sverige skulle haft ett annat talsystem än alla andra länder i Europa.
Tillbaka