Den 20 december
 

Uppg. 1: Nollställd?
Beräkna produkten av 9 . 6 .  3 . 0 . 3 .  6 . 9 utan att använda miniräknare.
Vad blir svaret?
Uppg. 2: Den nya matematiken?
När Kalle kom hem från skolan, sa han till sin mamma:
- Vet du att hälften av arton är tio och att hälften av tolv är sju?
- Den nya matematiken har jag då aldrig trott på. Nu får vi sätta igång med hemundervisning!
Tyder Kalles svar på att han är i behov av extra undervisning?
 

Tillbaka till julkalendern