Upp till bevis!

Delare:
Def: Heltalet a är delbart med heltalet b, om kvoten a/b är ett heltal.
b är då en delare till a.
Låt s(n) = summan av alla positiva delare till det positiva heltalet n. Till dessa positiva delare räknas även talet 1 och talet n.
Exempel: Talet 12 kan delas med talen 1, 2, 3, 4, 6 och 12
s(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28
 
Uppg. 1:
Bevisa att
för alla primtal p.

Uppg. 2:
Finns det några positiva heltal n (n< 1000), så att ?
 
Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)
Bengt B., Staffan R. och Pelle P. har löst båda uppgifterna.
 

Lösning  Tillbaka