Månadens problem
december 2005

 

JavaScript: Albert Kluge, Bremen

TOMTEN

Lätt:
Hur många önskelistor har det kommit till tomten idag?
Du kan räkna ut svaret, om du lägger ihop de sex talen, som finns på bilden!
Medel: 
Tomten måste kontrollbesiktiga sin släde senast den 15/12 varje år.
Vilket datum i december har han blivit kallad till besiktning?
Gör så här:
1) Låt de sex talen bilda tre par.
2) Det större talet i paret divideras med det mindre talet.
3) Lägg ihop de de tre kvoterna, så vet du vilket datum det gäller!
Svår:
De sex talen kan ställas upp så att de bildar ett logiskt mönster. Efter vilket system är talen då ordnade?

Följande har mejlat rätt svar
Lätt: Patrik och Edwin  Åkerlund, Nicklas Sundberg och Anton Engwall från Vaxholm, Lars-Göran Stahre, Yvonne Arvidzon.
Medel:  Alex Meek, Lars-Göran Stahre, Yvonne Arvidzon.
Svår: Britt-Inger Johansson,
Lars-Göran Stahre, Yvonne Arvidzon, Anette Söderqvist, Gunwor Linderyd.

Lösning     Tillbaka till Klurigt