Månadens problem
april 201
6

Matematikens hopp 

Uppgift 1:
AB = 18
BC = 12
AD = 12
DC = 15 (l.e.)

Hur lång är sträckan BD?
 
 
Uppgift 2:
O är medelpunkt i cirkeln.
PT är en tangent till cirkeln och PS är en bisektris till vinkeln TPR. Hur stor är vinkeln TSP?
Pelle Pels, Staffan Rösby och Birger Jörgensen har löst båda uppgifterna och Christer Ernlund den första uppgiften.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

 Lösning     Tillbaka till Klurigt