Den verkliga utmaningen

The painting, created by American wildlife artist Rusty Rust, shows a huge Bengal Tiger standing in a bamboo forest.
Your task: "Can you find THE HIDDEN TIGER?

P.S.
Om du verkligen har ansträngt dig, m
en ändå inte har hittat THE HIDDEN TIGER, kan du få ett tips, om du mailar till mig.

Tillbaka