Lutande tornet i Pisa
Vilket torn lutar mest?

Svar

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Båda tornen lutar lika mycket!
Det märker man, om man lägger en linjal utmed det vänstra tornet och sedan förflyttar linjalen parallellt till det högra tornet.
Orsaken till att tornen ser ut att luta olika mycket är att de är fotograferade från olika vinklar.

Tillbaka till problemet