Den här damen snurrar runt (antingen medurs eller moturs).
Efter en liten stund kommer du säkert att upptäcka att hon snurrar åt motsatt håll!

Tillbaka