I figuren kan man se antingen sex eller sju kuber beroende på hur man tittar!

Tillbaka